Obiekty hydrotechniczne

Hydro-Marko kompleksowo wykonuje oraz remontuje obiekty służące zagospodarowaniu wód powierzchniowych m.in:

  • jazy,
  • stopnie,
  • przepusty.

Pojęcie budowli hydrotechnicznej obejmuje także urządzenia i instalacje techniczne związane z daną budowlą. W ramach niniejszej działalności dostarczamy i montujemy:

  • pompownie melioracyjne,
  • zastawki kanałowe i naścienne,
  • kraty kanałowe i urządzenia czyszczące kraty,
  • klapy burzowe.