Przepompownie i tłocznie ścieków

Przepompownie i tłocznie ścieków oraz wód opadowych są konieczne wszędzie tam, gdzie jest duża odległość punktów sanitarnych od sieci kanalizacyjnej lub występuje różnica w wysokości stwarzając konieczność przepompowywania ścieków.

W naszej ofercie znaleźć można nowoczesne przepompownie i tłocznie – mogące przepompowywać ścieki bytowo-gospodarcze jak i przemysłowe oraz wody drenażowe i opadowe do oddalonych kolektorów lub oczyszczalni.

Dostosowując się do wymagań projektowych stosujemy szeroki asortyment armatury oraz wielkości zbiorników według wskazań lub na życzenie użytkownika.

Na potrzeby przepompowni i tłoczni ścieków produkujemy następujące urządzenia:

  • kraty koszowe,
  • czyszczaki rewizyjne,
  • trójnogi,
  • żurawiki słupowe,
  • podpory,
  • włazy,
  • drabiny,
  • poręcze,
  • deflektory,
  • pomosty technologiczne.