Zgłoszenie reklamacyjne / serwisowe

W przypadku zlecenia pogwarancyjnego oraz nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego (jeżeli awaria została spowodowana czynnikami niezależnymi od firmy Hydro-Marko) – zgłaszający ponosi koszty związane z dojazdem i ewentualną naprawą (wg aktualnych stawek pracy serwisu).

Za nieuzasadnione uznajemy wezwania gdy: wyrób jest sprawny, reklamacja dotyczy czynności eksploatacyjnych wymienionych w DTR urządzeń, usterka nastąpiła na skutek niewłaściwej eksploatacji/użytkowania wyrobu, naprawa lub ingerencja nie była przeprowadzona przez uprawniony serwis – zastrzeżenie to nie obejmuje czynności eksploatacyjnych określonych w DTR/Instrukcji Obsługi.

Bądźmy w kontakcie
Technologia jutra. Dostępna dziś.